Projektista

Mindfulness määritellään akateemisen kirjallisuuden mukaan ihmisen luonnollisena kykynä, johon kuuluu nykyhetkeen pysähtyminen, tarkkailu ja hyväksyminen lempeän myötätuntoisella asenteella. Mindfulness on tapa opettaa mieltäsi olemaan läsnä. Se on meditatiivinen menetelmä, jossa nykyhetkeä tarkastellaan sellaisena kuin se on ystävällisen, hyväksyvän ja tuomitsemattoman asenteen kanssa. Tietoisuustaitojen harjoittelu edistää parempaa itsetuntemusta ja antaa meille mahdollisuuden tulla iloisemmaksi, empaattisemmaksi ja kestävämmäksi. Mindfulness tarjoaa mahdollisuuden oppia kohtaamaan vaikeat tunteet ja kokemukset joustavammin ja viisaammin, ja parhaimmillaan opettaa onnellisempaan ja elinvoimaisempaan elämään.

Tietoisuustaitoihin liittyvä tutkimustieto kasvaa uskomattomalla nopeudella. Merkittävä ja kasvava joukko tutkimusaineistoa osoittaa lukemattomia positiivisia vaikutuksia optimismin, kestävyyden, tunteiden hyvinvoinnin ja positiivisten ihmissuhteiden osalta. Mindfulnessin on osoitettu myös vähentävän aggressiota, masennusta, ahdistusta ja kroonista kipua. Tutkimukset viittaavat myös siihen, että meditaatio ja jooga ovat yhteydessä myönteisiin tuloksiin lasten ja nuorten hoidossa. Huolimatta siitä, että mindfulness-menetelmät voisivat auttaa stressistä ja ahdistuksesta kärsiviä nuoria tai mielenterveyden haasteiden kanssa kamppailevia nuoria, monet nuoret eivät osaa käyttää kyseisiä menetelmiä. Myöskään nuorisotyöntekijöillä ei ole asiaa koskevaa tietoa ja kokemusta mindfulness-menetelmien hyödyntämiseksi työssään. Siksi tarvitaankin kattavia koulutuspaketteja, joiden avulla nuorisotyöntekijät voivat ottaa mindfulness-menetelmät osaksi omaa työkalupakkiaan.

Tämä innostaa meitä luomaan rajat ylittävän kumppanuuden, jonka tavoitteena on laatia kattava mindfulness-koulutuspaketti ja samalla myös kouluttaa nuorisotyöntekijöitä sen käyttöön. Lopullisia edunsaajia hankkeessa ovat nuoret, jotka kamppailevat mielenterveyden haasteiden kanssa. MINDtheYOUTH-hankkeen tarkoitus on kansainvälinen yhteistyö viiden eurooppalaisen organisaation välillä, joilla on kaikilla sama tarve: nuorisotyöntekijöiden ammattitaidon edistäminen ja mindfulness-menetelmien opettaminen, jotta työntekijät voivat todella omaksua ja käyttää menetelmiä työssään ja pyrkimyksessään kohti nuorten mielenterveyden parantamista.


Tavoitteet


Tiedollisest tuotokset ja tapahtumat

Neljä projektin aikana tehtyä tuotosta, joista yhdessä tulee mindfulness-koulutuspaketti edistämään nuorisotyöntekjöiden ammatillista kehitystä.

IO1 - Mindtheyouth -opetussuunnitelma

IO2 - Käsikirja simulaatioskenaarioista tietoisuustaitoharjoituksia varten

IO3 - Mindfulness virtuaalitodellisuus-sovellus

IO4 - Simulaatioskenaarioita mindfulnessia varten

Kaksi koulutustapahtumaa

C1 - Koulutustapahtuma kouluttautujille

C2 - Koulutustapahtuma nuorille kouluttautujille

Neljä tapahtumaa ja yksi kansainvälinen konferenssi hankkeen tuotosten levittämiseksi sidosryhmille 


Kohdekäyttäjät

Stressistä ja ahdistuksesta sekä/tai mielenterveysongelmien kanssa kamppailevat nuoret.

Apurahan numero 2020-3-FI01-KA205-092434

Euroopan komissio on rahoittanut Mindtheyouthia Erasmus+ -ohjelman puitteissa. Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuotantoon ei tarkoita komission hyväksyvän  itse sisältöä. Sisältö heijastaa sen tuottaneiden kirjoittajien näkemyksiä, eikä komissiota voida pitää vastuussa sisällön mahdollisesta käytöstä.

Tekijänoikeudet © 2021-2023 Mindtheyouth. Kaikki oikeudet pidätetään.