MIND the YOUTH 

Erasmus+

Virtuaalitodellisuuteen liittyvä mindfulness-koulutuspaketti nuorisotyöntekijöille nuorten mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

MISSIOMME

MINDtheYOUTH on kahden vuoden hanke (05/2021-04/2023), jonka tavoitteena on lisätä yksilöiden hyvinvointia mindfulnessin eli tietoisuustaitojen avulla. Hankkeen tavoitteena on tarjota nuorisotyöntekijöille tietoa, taitoja ja pätevyyttä käyttää mindfulnessia työkaluna nuorten hyvinvoinnin edistämisessä. Hanketta rahoittaa Euroopan komission Erasmus+, joka on itsenäisesti vastuussa hankkeen sisällöstä. Hanke toteutetaan yhteistyössä neljän eri maan välillä:

Suomi (Sosped Foundation)

Liettua (ERCC, Education, Research & Consultancy Center)

Kypros (STANDO LT)

Tanska (AAU, Aalborg University)

Lisätietoja

Hankkeen aikana kumppanimaat kehittävät yhdessä mindfulness-koulutuspaketin, johon kuuluu kattava opetussuunnitelma ja VR-tekniikka hyödyntävä sovellus. Sovellus on suunniteltu, kehitetty ja julkaistu hankkeen aikana. Näiden lisäksi julkaistaan myös käsikirja, joka sisältää kattavasti tietoa sekä tietoisuustaidoista että hankkeen aikana kehitetyn VR-sovelluksen käytöstä. 

Nuorten työmahdollisuuksien tunnistaminen ja tukeminen

MINDtheYOUTH-hankkeen tavoitteena ei ole vain auttaa nuorisotyöntekijöitä löytämään uusia, innovatiivisia työmenetelmiä, vaan myös korostaa korkealaatuisen nuorisotyön merkitystä nuorten hyvinvoinnin edistäjänä. Mindfulnessin on tieteellisesti todistettu tukevan yksilön mielenterveyttä ja hyvinvointia, mutta sen käyttö nuorisotyön menetelmänä on edelleen suhteellisen vähäinen. Tämä johtuu siitä, että ihmiset, jotka työskentelevät nuorten parissa, eivät koe hallitsevansa mindfulness-menetelmiä riittävän hyvin ohjatakseen niitä muille.

Projektin aikana nuorisotyöntekijät ja nuoret osallistuvat hankkeeseen erilaisten kansainvälisten ja kansallisten haastattelujen, työpajojen ja tietoisuusistuntojen kautta. Kunkin kumppanimaan tarjoama omakohtainen tietotaito auttaa luomaan räätälöidyn koulutuspaketin kohderyhmälle. Tämä taas edistää koulutuspaketin käyttöä myös hankkeen päätyttyä. Kansainvälinen yhteistyö edistää sellaisen koulutuspaketin luomista, jota voidaan käyttää Euroopassa ja jopa maailmanlaajuisesti, kansallisuudesta, ihonväristä tai maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Koulutuspaketti käännetään eri kielille, ja sen voi ladata ilmaiseksi projektin verkkosivustolta.

MINDtheYOUTH – Innovaatioiden ja hyvinvoinnin lähteet

VR (virtuaalitodellisuus) on nopeasti kasvava tekniikan ala, jolla on valtava potentiaalia terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille. Hankkeessa on mukana VR -tekniikan asiantuntijoita, joilla on jo kokemusta VR -tekniikan ja tietoisuusharjoittelujen yhdistämisestä. VR -sovellus on mindfulnessin oppimisympäristö, jonka ulkonäköön ja käytettävyyteen vaikuttavat sen tulevat käyttäjät: nuorisotyöntekijät ja nuoret.

Suomelle, Liettualle, Kyprokselle ja Tanskalle hanke on arvokas tilaisuus edistää kansainvälistä yhteistyötä ja oppia uusia asioita toisiltaan.

Kestävyys- ja hyväksikäyttösuunnitelma


OTA YHTEYTTÄ

Apurahan numero 2020-3-FI01-KA205-092434

Euroopan komissio on rahoittanut Mindtheyouthia Erasmus+ -ohjelman puitteissa. Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuotantoon ei tarkoita komission hyväksyvän  itse sisältöä. Sisältö heijastaa sen tuottaneiden kirjoittajien näkemyksiä, eikä komissiota voida pitää vastuussa sisällön mahdollisesta käytöstä.

Tekijänoikeudet © 2021-2023 Mindtheyouth. Kaikki oikeudet pidätetään.